Soluții erp

O solutie ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor întreprinderii) are ca scop gestionarea informatică a tuturor proceselor și operațiunilor dintr-o companie. Un ERP este alcătuit din module specifice mai multor arii funcționale, precum achiziții, vânzări, producție sau contabilitate. Toate aceste module accesează o bază de date comună, reușindu-se astfel să se genereze rapoarte complexe cu privire la evoluția companiei.

TOTUL ESTE ONLINE

O soluție ERP oferă un mod de lucru integral în mediul online. Acest lucru facilitează comunicarea între oameni, departamente și puncte de lucru. Un ERP asigură gestionarea integrată a tuturor componentelor afacerii, prin accesul la o bază de date comună.

AUTOMATIZARE

Automatizarea și standardizarea proceselor operaționale reprezintă următorul pas în digitalizarea oricărui business. O soluție ERP permite eliminarea operațiunilor manuale, ducând astfel la creșterea productivității.

EFICIENȚĂ

Datorită transferului mai rapid de informații între departamente, timpul de livrare a comenzilor este mai scurt, crescând astfel eficiența afacerii.


Exemple de module:

  • Nivele de acces – definirea angajaților funcționalităților aferente fiecăruia, personalizarea documentelor, setarea acțiunilor de back-up a operațiunilor efectuate.
  • Contabilitate – destinat automatizării operațiunilor contabile generale, urmărirea tuturor acțiunilor financiare, structurarea logică a acestora și obtinerea de rapoarte financiare complete
  • Prețuri – gestionarea intuitivă și eficientă a prețurilor de achiziție și de vânzare, definirea de matrici de prețuri specifice și controlarea lor prin coeficienți de adaos.
  • Vănzări – pentru organizarea și urmărirea activității de vânzare, procesarea documentelor specifice, totul începând de la crearea de schițe și până la finalizarea și livrarea comenzilor
  • Producție – pentru gestionarea factorilor de productie, a bonurilor de intrare sau de consum, generarea automată a documentelor, obtinerea de rapoarte specifice etc.
  • Stocuri – destinat gestionării în timp real a stocurilor și urmăririi caracteristicilor acestora.
  • Logistică – planificarea resurselor de infrastructură, în vederea utilizării lor în mod optim.
  • Nomenclatoare – definirea informațiilor companiei, maparea fluxurilor de lucru,  gestionarea informaților despre anagajați, clienți, produse, servicii, furnizori etc.
  • Rapoarte – generarea de rapoarte diverse pentru fiecare departament sau componentă a companiei.
 
Sunt interesat de o soluție ERP